Θερμοκρασία 850hPa

Υετός

Πίεση

Θερμοκρασία 500hPa

Θερμοκρασία 850hPa Ελλάδα